Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư
 
Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư
 
Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình
 
Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh đối với tổ chức, cơ quan, cá nhân
 
Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh phục vụ cho thi công dự án, giải phóng mặt bằng xây dựng
 
Thông tin người dùng
 
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên đăng nhập: 
Mật khẩu
Mã bảo mật

Reload Image
 
Nếu chưa có tài khoản, mời bạn đăng ký để có thể sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
Quy trình giải quyết hồ sơ thông qua mạng như sau:
1. Công dân đăng ký người dùng để đăng nhập sử dụng hệ thống, điền và nộp hồ sơ điện tử cho thủ tục lựa chọn. Thông tin đăng nhập có thể sử dụng nhiều lần cho nhiều thủ tục hành chính.
2. Công dân điền toàn bộ thông tin cần thiết trên biểu mẫu hồ sơ điện tử và đính kèm các tệp bản quét/bản mềm đối với những văn bản, tài liệu đi kèm hồ sơ.
3. Sau khi điền đầy đủ thông tin, công dân nhấp vào nút Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ điện tử.
4. Hồ sơ sẽ được chuyển về bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính và sẽ được Sở Xây dựng Hà Nội thụ lý.
5. Thông tin về quá trình giải quyết hồ sơ sẽ được cập nhật trực tiếp trên mạng để thông báo cho công dân.
6. Khi hồ sơ hợp lệ và đầy đủ điều kiện giải quyết, công dân sẽ nhận được thông báo qua hộp thư điện tử cá nhân.
7. Công dân đem đầy đủ hồ sơ giấy đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cúa Sở Xây dựng Hà Nội.
8. Công dân có nghĩa vụ đảm bảo tính xác thực nội dung của hồ sơ giấy với hồ sơ điện tử đã gửi và chịu trách nhiệm hoàn toàn khi có sai sót.