Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư
 
Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư
 
Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình
 
Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh đối với tổ chức, cơ quan, cá nhân
 
Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh phục vụ cho thi công dự án, giải phóng mặt bằng xây dựng
 
Thông tin người dùng
 
QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM THÔNG TIN HỒ SƠ
Mã hồ sơ:
Có tất cả 1 hồ sơ
STT Ngày tháng Mã hồ sơ Người làm đơn  Loại hồ sơ Hình thức Hồ sơ
Không có dữ liệu
Sắp xếp theo
Hiển thị dòng / 1 trang