Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư
 
Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ Sư
 
Cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công xây dựng công trình
 
Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh đối với tổ chức, cơ quan, cá nhân
 
Cấp giấy phép Chặt cây, tỉa cành và dịch chuyển cây xanh phục vụ cho thi công dự án, giải phóng mặt bằng xây dựng
 
Thông tin người dùng
 
ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG HỆ THỐNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
Tên người đăng ký *:
Tên đăng nhập *:
Mật khẩu *:
Xác nhận mật khẩu *:
Giới tính :
 Nam  Nữ
Ngày sinh *:  
Quốc tịch *:
Số di động *:
Số cố định:
Địa chỉ email *:
Địa chỉ thường trú *:
Tên đơn vị công tác hiện tại *:
Địa chỉ đơn vị công tác hiện tại:
Số điện thoại đơn vị công tác hiện tại:
Ngành nghề:
Lĩnh vực hoạt động:
Mã bảo mật

Reload Image
 
* Hướng dẫn đăng ký:
- Địa chỉ thường trú: Theo sổ hộ khẩu
- Đơn vị công tác: Tên công ty hoặc điền là hành ghề tự do
- Nếu hành ghề tự do, địa chỉ và số điện thoại đơn vị bỏ trống.